Cháy nổ Archive

Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc

Đối với các doanh nghiệp đang triển khai các mô hình kinh doanh thì khả năng cháy nổ luôn tiềm ẩn: hệ thống điện, nhà xưởng, vật liệu… Chính vì vậy việc đăng ký bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là chính sách phải tham gia, hãy cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài …