Bảo hiểm phi nhân thọ Archive

Bảo Hiểm Nhân Thọ CATHAY

Bảo hiểm nhân thọ Cathay có nguồn gốc từ đài loan được thành lập vào năm 1993. Có thị phần đứng thứ 2 trong lĩnh vực bảo hiểm tại quốc gia này. năm 2009, cathay được vinh hạnh sếp vào công ty bảo hiểm phi nhân thọ tốt nhất Châu Á. Như vậy chứng tỏ cathay đã …