Bảo hiểm nhà Archive

Bảo Hiểm Cháy Nổ

Bảo hiểm cháy nổ là loại hình bảo hiểm dành cho các đối tượng như: nhà cửa, công trình kiến trúc, trang thiết bị, máy móc vật tư, hàng hóa.. Các đối tượng này sau khi được mua bảo hiểm sẽ được bảo vệ toàn diện trước những rủi ro do cháy, nổ bất ngờ đem …

Bảo hiểm Nhà tư nhân “AN CƯ LẠC NGHIỆP” tại PJICO

Quyền lợi được bảo hiểm  của PJICO Quyền lợi 1:  Bảo vệ ngôi nhà của bạn suốt 24 giờ mỗi ngày, trong 365 ngày trước các tổn thất và thiệt hại sau: – Cháy, sét đánh, nổ, máy bay hoặc phương tiện hàng không hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào …