Bồi Thường Xe ô tô

 

Gọi Số Điện Thoại Hỗ Trợ Khi Xe Cần Cứu Hộ Hoặc Cần Hướng Dẫn Thêm

 • Gọi số Hotline của công ty bảo hiểm
 • Liên hệ với tuvanbaohiem24h nhờ trợ giúp

Khi bạn cần xe cứu hộ, liên lạc với công ty bảo hiểm hoặc tự liên hệ công ty cứu hộ, trả chi phí và giữ hóa đơn để gửi cho công ty bảo hiểm.

Lưu ý: Vui lòng báo ngay cho Công An (trong vòng 24 giờ) nếu:

 •  có người bị thương phải cấp cứu đưa vào bệnh viện;
 •  tai nạn có liên quan đến phương tiện của cơ quan chính phủ;
 •  phương tiện bị mất cắp, cướp hoặc phá hoại hoặc các trường hợp khác theo chỉ đạo của cơ quan cảnh sát.

 

Lưu ý

 1. Giữ bình tĩnh
 2. Kiểm tra xem có ai bị thương
 3. Nếu có thương tổn về người, ngay lập tức tìm trợ giúp y tế , bạn có thể gọi số cấp cứu 115. Không di chuyển xe trừ khi cần thiết để cứu họặc mang người bị thương ra.
 4. Gọi ngay cho cảnh sát giao thông tại địa phương và thực hiện theo chỉ dẫn của cảnh sát giao thông, lấy bản sao Biên bản Tai nạn Giao thông từ cảnh sát.
 5. Nếu bạn mang theo máy chụp hình, chụp xe bị tổn thất và hiện trường tổn thất.
 6. Trao đổi và lấy thông tin với bên đâm va /bên thứ ba:- Biển số xe
  – Loại xe/ hiệu xe/ màu xe
  – Loại xe/ hiệu xe/ màu xe
  – Tên/ địa chỉ / số điện thoại liên lạc/ số CMND của tài xế
  – Tên công ty bảo hiểm của xe đâm va
  – Mức độ thiệt hại
 • Lưu ý: Không chấp nhận trách nhiệm hoặc tranh cãi về lỗi do ai gây ra.

Đăng bình luận